Suedpack

Kontakt

SÜDPACK KŁOBUCK sp. z o.o.
ul. Drukarska 8
42-100 Kłobuck
Tel: +48 34 317 24 44
Fax: +48 34 317 10 40
Email: sekretariat-klobuck@suedpack.com
NIP 5740006290
REGON 002756268
KRS 0000295347


Mapa dojazdowa


SÜDPACK KŁOBUCK sp. z o.o. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Drukarska 8 42-100 Kłobuck BIC: POLUPLPR
NIP: 574 000 6290 IBAN: PL62 1930 1103 2100 0114 2512 0001 (PLN)
REGON: 002756268
Nr KRS: 0000295347 Raiffeisen Bank Polska S.A.
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 3 529 450 zł
BIC: RCBWPLPW
IBAN: PL33 1750 1211 0000 0000 0117 6471 (EUR)