Suedpack

"Wdrożenie przez Suedpack Kłobuck Sp. z o.o. opakowania barierowego zgłoszonego do ochrony patentowej"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.06.00-24-020/12-00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Pilotaż - wsparcie mikroprzedsiębiorców , małych i średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku

SÜDPACK KŁOBUCK sp. z o.o. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Drukarska 8 42-100 Kłobuck BIC: POLUPLPR
NIP: 574 000 6290 IBAN: PL62 1930 1103 2100 0114 2512 0001 (PLN)
REGON: 002756268
Nr KRS: 0000295347 Raiffeisen Bank Polska S.A.
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 3 529 450 zł
BIC: RCBWPLPW
IBAN: PL33 1750 1211 0000 0000 0117 6471 (EUR)