Suedpack
SÜDPACK KŁOBUCK sp. z o.o. - ul. Drukarska 8 - 42-100 Kłobuck
Zarząd
Achim Herter, Sławomir Słomian
Tel.: +48 34 317 24 44
Fax.: +48 34 317 10 40
Email: sekretariat-klobuck@suedpack.com


3 luty 2016 r.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z nabyciem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Bahpol sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku (KRS nr 0000295347) przez spółkę Südpack Holding GmbH z siedzibą w Ochsenhausen, Niemcy (HRB 640199) została zmieniona firma spółki na: SÜDPACK KŁOBUCK sp. z o.o.

Rejestr zmiany firmy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpił na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 stycznia 2016 r. i od tego dnia spółka działa pod firmą: SÜDPACK KŁOBUCK sp. z o.o.


Informujemy, że nie uległ zmianie adres siedziby spółki, który jest następujący:

ul. Drukarska 8, 42-100 Kłobuck


Bez zmian pozostają również wszelkie numery identyfikacyjne spółki, tj. NIP, REGON, KRS oraz numery rachunków bankowych i dane teleadresowe.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości informujemy, że wszelkie zmiany prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień, przednio zawartych przez spółkę Bahpol sp. z o.o., pozostają w mocy i będą realizowane przez tę samą spółkę, działającą obecnie pod nazwą SÜDPACK KŁOBUCK sp. z o.o.

SÜDPACK KŁOBUCK sp. z o.o. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Drukarska 8 42-100 Kłobuck BIC: POLUPLPR
NIP: 574 000 6290 IBAN: PL62 1930 1103 2100 0114 2512 0001 (PLN)
REGON: 002756268
Nr KRS: 0000295347 Raiffeisen Bank Polska S.A.
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 3 529 450 zł
BIC: RCBWPLPW
IBAN: PL33 1750 1211 0000 0000 0117 6471 (EUR)